1. A6. Aš giedu nauja giesme 2022-05-29 4:19
  2. A20. Ateik prie altoriaus 2022-05-29 7:13
  3. G5. Ganytojas Viešpats. 2022-05-29 7:17
  4. R1. Ramybė kaip upė 3:35
  5. D3. Dvasia išliek 5:41
  6. K12. Karaliau širdies 4:20
  7. S5. Slaptoje ir ten kur ramu 3:49