1. A6. Aš giedu nauja giesme 2022-05-29 4:19
  2. A20. Ateik prie altoriaus 2022-05-29 7:13
  3. D3. Dvasia išliek 5:41
  4. G5. Ganytojas Viešpats. 2022-05-29 7:17
  5. G8. Gyrius 4:55
  6. K12. Karaliau širdies 4:20
  7. O2. O, Jėzau, šioj žemėj 4:50
  8. R1. Ramybė kaip upė 3:35
  9. S5. Slaptoje ir ten kur ramu 3:49
  10. T23. Tave myliu visa širdim 5:25
  11. V1. vakar šiandien ir per amžius 3:18