Apie

Panevėžio Gyvojo Dievo krikščionių bažnyčia yra laisva valia tikinčių žmonių į Jėzų Kristų, kaip Dievo Sūnų, Viešpatį ir Gelbėtoją, bendruomenė, su tikslu garbinti Dievą įvykdant Didįjį Kristaus Paliepimą per Evangelijos skelbimą ir naujų bažnyčių steigimą. Bažnyčia akcentuoja krikščionišką tikinčiųjų, ugdymą, bendravimą ir tarnavimą.

Mūsų bendruomenė sekdama Kristaus įsakymais jo mokiniams nustatė šią misiją, kuri dviem sakiniais įvardija ko Dievas tikisi iš bažnyčios. Šiuose sakiniuose atsispindi 4 svarbiausi bažnyčios tikslai:

– “…laisva valia tikinčių žmonių į Jėzų Kristų,…”– Dievas nori, kad kiekvienas žmogus asmeniškai, laisva valia, patikėtų į Jo Sūnų Jėzų Kristų. Tik taip žmogus gali patirti Dievo realumą ir Jo pagalbą savo gyvenime, bei tapti Kristaus bažnyčios (šeimos) dalimi.

– “…garbinti Dievą…”– Kiekvienas žmogus turi įgimtą poreikį garbinti. Jeigu žmogus negarbina Dievo, jis būtinai garbina kažką kitą. Garbinimo objektu gali tapti darbas, šeima, pinigai, sportas ir netgi pats žmogus. Tik garbindami Dievą mes suvokiame gyvenimo prasmę ir galime gyventi subalansuotą gyvenimą.

– “…įvykdant Didįjį Kristaus Paliepimą per Evangelijos skelbimą ir naujų bažnyčių steigimą.”– Kiekvienas žmogus atgimęs iš aukšto tampa Evangelijos arba Gerosios žinios kitiems nešėju. Jėzus Kristus atėjo į šią žemę, numirė ir prisikėlė dėl kiekvieno žmogaus nuodėmių ir išgelbėjimo, todėl Dievas tikisi, kad Jo Evangeliją paskelbsime visame pasaulyje.

– “…krikščionišką tikinčiųjų, ugdymą, bendravimą ir tarnavimą.” – Dievas yra Tėvas, todėl nori, kad kiekvienas Jo vaikas augtų. Mes augame mokydamiesi, bendraudami ir tarnaudami kitiems. Dievas nori, kad kiekvienas tikintysis subręstų ir taptų “…panašūs į Jo Sūnaus pavidalą…”, Rom 8,29.